L-Erbghat ta’ San Gejtanu, programm imtella mis-Socjeta Musikali San Guzepp Hamrun

L-Erbghat ta’ San Gejtanu huwa programm ta’ marci mtella mis-Socjeta Muzikali San Guzepp tal-Hamrun, prezentat minn Gaetano Cristina u Emanuel Busittil u jixxandar fuq Radio 105 Extra kull nhar ta’ Erbgha fis-7:30 ta’ filghaxija