FILMAT: Immigrant fis-sakra quddiem il-knisja fil-Marsa, Nistgħu nibqgħu sejrin hekk?

Nies li kienu fi triqthom għall-quddiesa fil-knisja ta’ Marija Regina fil-Marsa sabu xena mhux tas-soltu quddiemhom, immigrant fis-sakra quddiem l-istess knisja.

Fil-parroċċa ta’ Marija Regina tal-Marsa, din il-ġimgħa qed tiġi ċċelebrata l-Festa u kienu ħafna dawk il-parruċċani li kienu qed jattendu għall-quddiesa ta’ Jum it-tielet tridu.

Nies li tkellmu ma’ Galaxy105.net qalu li hemm bżonn li jsir xi haġa b’mod immedjat biex il-problema ma’ tibqax tikber, sa ħansitra kien hemm min qal li hija tal-mistħija li raġel jintefa b’żaqqu barra mixħut fuq iz-zuntier quddiem it-tempju t’Alla.

Comments

comments